Republika Czeska posiada cztery parki narodowe. Poniższa tabela przedstawia ich wielkość i rok powstania.
 
Nazwa Wielkość w hektarach Rok utworzenia
NP Krkonošský národní park 36300 1963
NP České Švýcarsko 7900 1999
NP Podyjí 6259 1991
NP Šumava 69030 1991
  Tabela: Parki narodowe (źródło: http://drusop.nature.cz/)

NP Krkonošský národní park chroni przede wszystkim wiele rodzajów roślin (cz. druh rostlin) oraz zwierząt. Występuje tu ponad 1000 gatunków roślin oraz wiele zwierząt, w tym bobry, lisy, nietoperze (cz. bobr, liška, netopýr).

NP České Švýcarsko powstał w celu ochrony piaskowcowych form skalnych znanych jako skalne miasta (cz. skální město). Występują tu także pojedyncze wapienne skały. Utworzone przez przyrodę kształty, zostały nazwane przez ludzi jako iglice, baszty, bramy itp.

NP Podyjí. To najmniejszy z czeskich parków narodowych, położony jest wzdłuż odcinka rzeki Dyji. Chroni jej okolicę, w tym wrzosowiska z rzadkimi roślinami i zwierzęta leśne, takie jak jaszczurki (cz. ještěrka) i węże (cz. had).

NP  Šumava. Jest to największy park narodowy Czech wydzielony w paśmie górskim Šumava (w którym swoje źródło ma Wełtawa). Ochronie w parku narodowym podlegają górskie lasy (cz. horské lesy), torfowiska (cz.rašeliniště) oraz jeziora polodowcowe (cz. ledovcové jezera), ale także i zwierzęta. Obszar ten określany jest mianem zielonego dachu Europy (cz. zelená střecha Evropy).

Rysunek : Parki narodowe