Województwo znajduje się w północnej części Czech, jego stolicą jest Ůstí nad Labem. Od zachodniej, niemieckiej strony znajduje się tu pasmo Krušných hor, które następnie obejmuje także obszar sąsiadujący: Karlovarský kraj. Na północy znajdują się Labské piskovce gromadzące nietypowe skalne formy. Są one chronione w Parku Narodowym České Svýcarsko.

Główne miasta (obszary) i ich zabytki

Ústí nad Labem

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (cz. Kostel Nanebevzetí Panny Marie)

źródło: wikipedia.org
Neogotycki (ostatnia przebudowa w XIX w.) kościół został zbudowany na początku XIV w., następnie został zburzony podczas wojen husyckich i odbudowany na przełomie XV/XVI w.
Wewnątrz kościoła znajduje się największy w województwie dzwon Zuzanna (cz. zvon Zuzana). Kościół stał się znany także ze względu na wieżę, która odchyliła się podczas bombardowania miasta w roku 1945 od pionu.
   

Mariański most (cz.Mariánský most)

źródło: wikipedia.org
Most został otworzony w 1998 roku stając się aktualnym symbolem miasta.
Konstrukcja opiera się na dwóch pylonach. Z każdego z nich wychodzi 15 stalowych lin (cz. ocelové lano) podtrzymujących przęsło. Budowa mostu trwała 5 lat.
 

Kadaň

 

Zamek Kadaň (cz.Hrad)

źródło: wikipedia.org
Około wieku XIII został wybudowany ten gotycki zamek. Jego założycielem jest Přemysl Otakar II.
Zamek został zdobyty przez husytów na początku XV w. Pod koniec XVI w. przejęty został przez miasto. Od tego momentu zamek tracił na znaczeniu.Uszkodzony został podczas wojny trzydziestoletniej (cz. třicetiletá válka). Dzisiejszy wygląd jest zasługą rekonstrukcji.
 

Klasztor franciszkański z kościółem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (cz.Klašter františkánů s Kostelem Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti sv. pomocníků)

źródło: www.sakralnipamatky.cz
Pierwsze informacje o klasztorze pochodzą z 2 poł. XV w. Ukończenie budowy gotyckiej świątyni jest datowane na rok 1500.
Jednonawowy kościół z trzema kaplicami po obu stronach. Dziś klasztor jest siedzibą miejskiego muzeum, które udostępnia do zwiedzania gotyckie i barokowe piwnice (cz. sklep). Wystawa dotyczy mineralogii i regionalnego górnictwa (cz. hornictví). Nazwa świątyni pochodzi od 14 pomocników, do których modlił się pewien szlachcic skazany na śmierć. Dzięki pomocy niebios, uniknął kary.
 

Ratusz (cz.Radnice)

źródło: wikipedia.org
W dolnej części pełnił funkcję targowiska (cz. mětské tržnice). Od XV w. budynek zaczął pełnić funkcję ratusza.
W wieku XVI dołączona została wieża, zaś wiek XVIII związany jest z przebudową w stylu barokowym. Budynek zwraca na siebie uwagę ze względu na odróżniający go od otoczenia biały kolor.

Litoměřice

 

Katedra św. Szczepana (cz.Katedrála sv. Štěpána)

źródło: wikipedia.org
Kościół powstał w 2. poł. XVII w. w stylu barokowym. Wcześniej znajdowała się tu romańska świątynia z XI w.
Jednonawowa katedra posiada wież o wysokości 65 m, która została dobudowana w XVIII i XIX w. Kościół składa się z jednej nawy (cz. loď) oraz bocznych kaplic (cz. kaple).
W katedrze odbywa się coroczny festiwal muzyczny gry na organach: Litoměřické varhanní léto.
 

Ratusz i rynek miejski (cz. Stará radnice a Mírové náměstí)

źródło: wikipedia.org
Jest to jeden z największych rynków w Czechach. Znajduje się tu m.in. dům u Kalicha z kopułą przypominającą husycki kielich.
Renesansowy (pierwotnie gotycki) ratusz to budynek koloru białego, którego dzisiejszy wygląd pochodzi z XVI w. Wewnątrz urządzono muzeum krajoznawcze (cz. Vlastivědné muzeum). Pod ziemią znajdują się tu piwnice (cz.sklep) udostępnione zwiedzającym.
 

-Pozostałe zabytki województwa-

 

Rotunda św. Jerzego na górze Říp (cz. Rotunda sv. Jiří na hoře Říp)

źródło: wikipedia.org
Ta romańska świątynia jest jednym z najstarszych zabytków Republiki Czeskiej. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1. poł. XII w.
Według legendy na górze tej zatrzymał się Lech i Czech, który postanowił założyć tu osadę.
W XIX w. góra stała się miejscem zgromadzenień narodowych Czechów. Na ścianie restauracji (wcześniej schronisko)  w miejscowości poniżej widnieje napis: Czym dla Mahometa Mekka, tym Říp dla Czecha (cz. Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp!).
 

Twierdza Terezin (cz. Pevnost Terezin)

źródło: wikipedia.org
Twierdza nazwana na cześć Marii Teresy powstała pod koniec XVIII w. przy brzegu rzeki Ohře. W XIX w. zorganizowano w niej więzienie (cz. vězení), a podczas II wojny światowej obóz koncentracyjny.
Podczas I wojny światowej więziony był tutaj Serb Gawriło Princip. Dokonał on zamachu 28.06.1914 na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie, co było impulsem do rozpoczęcia I wojny światowej.

Informacje dodatkowe, ciekawostki, przemysł, tradycyjne wyroby lokalne

 
  • W skansenie Zubrnice znajduje się drawniana architektura w postaci kościola z XVIII w, domów stawianych na zrąb (cz. roubené domy), spichlerz, młyn i studnia także budowana na zrąb.
  • Teplice to uzdrowiska z termalnymi źródłami (cz. termální prameny), w których leczy się choroby serca i naczyń.
  • Pasmo górskie Krušné hory znajduje się na granicy czesko-niemieckiej. Nazwa gór pochodzi od wydobywanych w nich od średniowiecza kruszców i rud: miedzi (cz. měď), cyny (cz. cína), srebra (cz. stříbro), ołowiu (cz. olov), żelaza (cz. železo), ale też i uranu i wolframu.
  • W Łabskich Piaskowcach (cz. Labské pískovce), znanych przede wszystkim z form skalnych, został wyodrębniony 1 stycznia 2000 roku Park Narodowy Czeska Szwajcaria (cz. České Švýcarsko). Chroni on najcenniejsze rejony łabskich piaskowców: bramy, baszty, iglice, ale także faunę: bociana czarnego, puchacza (cz. čáp černý, výr velký) Obszary tego typu określane są mianem skalnym miast (cz. skalné město).
  • Góra Říp to w kronice Kosmasa (XII w.) miejsce, gdzie osiedlili się pierwsi Słowianie z praojcem Czechem (cz. praotec Čech).